• ÇİNE ADNAN MENDERES BARAJI ve HES KABULÜ YAPILDI.

  Türkiye’nin ilk SSB (silindirle sıkıştırılmış beton) barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı ve HES’in geçici kabulü 07-09 Mayıs 2014 tarihinde yapılan incelemeler sonucu imzalanmıştır.
  Barajın gövde dolgusu, Silindirle Sıkıştırılmış Dolgu (SSB) dolgu tipindedir. Baraj 1 640 000 m³ gövde dolgu hacmine sahip olup, temelden 136,50 m, talvegden 120,00 m yüksekliktedir. Baraj gölünde 350 milyon m³ su depolanacaktır.

 • OK
 
 
 • MADENCİ KARDEŞLERİMİZ BAŞIMIZ SAĞOLSUN

 • OK
 
 
 • KILAVUZLU BARAJI ve HES ÜRETİME BAŞLADI

  Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan Kılavuzlu Hidroelektrik Santrali, sulama projeleri tamamlandıktan sonra yılda 144 milyon kilovat elektrik enerjisi üretecek. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da 176 500 ha alanı sulayacak, ''Orta Ceyhan Menzelet Projesi'' kapsamında yer alan tesis, enerji, sulama ve içme suyu maksatlıdır.

 • OK
 
 
 • KİPAŞ HOLDİNG

   

  Kipaş Holding iştiraki olarak temeli atılan Kipaş Kağıt İşletmeleri A.Ş. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Kılılı Kasabasında kağıt ve ambalaj kağıt üretimi yaparak dünyaya pazarlayacak, bin kişinin çalışması planlanan tesislerde üretilen ürünler teknolojinin en son ürünü olarak dünya piyasasına arz edilecektir.

  Kağıt işletmesi ile beraber fabrikanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir enerji santrali ve atık ısıyı değerlendirmek üzere 400 dönüm sera kurulacaktır….Mayıs.2012

 • OK
 
 
 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Tarihçe

  Tarihçe

   

  Üniversitemiz günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir.
  Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922):

  Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.
  Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937):

  1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır.
  İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969):

  Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.
  İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.
  Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.
  1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.

  İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):

  03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.

  Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992):

  İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.

   

  Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):

  03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde Üniversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 17000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

 • OK
 
 
 • İSTANBUL YAPI ENSTİTÜSÜ

  Tarihçe.

  Padişah Abdülaziz'in oğlu Veliaht Prens Yusuf İzzettin Efendi'nin (1857-1916) yazlık av köşkü olarak dönemin ünlü mimarı Sarkis Balyan'a yaptırılmıştır. Mümbit bir kuyunun başına Mabeyn köşkü, Harem köşkü ve Bendegan köşkü olmak üzere 3 yapı yapılmıştır. Ayrıca bir çok havuz, sera ve bir kaç önemsiz yapı da eklenmiştir. Özellikle bahçesi özenle seçilmiş akdeniz iklimine mahsus ağaçlarla benzetilmiştir. Balyan ailesi kuşaklar boyu İstanbul'a  bir çok anıtsal ve estetik yapılar kazandırmışlardır Çırağan, Beylerbeyi sarayları, Ortaköy Mecidiye Camii, Yıldız camii bunlardan sadece bir kaçıdır.
  Uzun yıllar yılın yaz aylarında Yusuf İzzettin efendiye barınak olan Zincirlikuyu Kasırları 2. meşrutiyetin ilanı ve Yusuf İzzettin efendinin İttihat ve Terakki ile ters düşmesi ile zorunlu ikameti haline gelecektir. Yusuf İzzettin efendi'nin münzevi yılları başlamış olacaktır.
  2 Şubat 1916'da Yusuf İzzettin efendi, babası Abdulaziz'le aynı kaderi paylaşır ve bileklerini harem köşkünde keserek intihar eder. (ya da öldürülür). Ancak aile bireyleri Saltanatın kaldırılışına kadar burada ikamet ederler.
  Bu kasırlar, 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Balkan, 1.Dünya, Çanakkale Savaşlarındaki şehit çocuklarının ilkokul seviyesinde tahsil veren "Dar’ül-eytam" adı altında yuva-okul olarak hizmete başlamış; sonradan Hürriyet-i Ebediye ilk okuluna dönüştürülmüştür. 1938 -1939 öğretim yılında bu ilkokul, Mecidiyeköy’e taşınmıştır. Okulumuz 1939-1940 yılında Yapı Usta Okulu adı altında öğretime başlayarak mesleki eğitime geçmiştir. Yıllar geçtikçe 40 dönüm arazi içindeki okula pek çok binalar yapılmıştır. Yapı Enstitüsü, Yapı Sanat Enstitüsü, İstanbul Yapı Meslek Lisesi tarihte aldığı isimlerdir.
  Teknik Lise, 1970'lerde,Anadolu Teknik Lisesi 1989'da Okulun bünyesine katılmıştır 2000 yılında İstanbul Valiliği ve İSOV'un protokolü ile İSOV Anadolu İnşaat Teknik,İn-İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi adını almıştır.
  Okulumuz üç Liseden oluşmaktadır.
  Yapı Meslek Lisesi; Öğrenim süresi 3 yıldır. (Yapı, Yapı Ressamlığı, Tesisat Teknolojisi ve Restorasyon Bölümleri ).
  İnşaat Teknik Lisesi; Öğrenim süresi 4 yıldır. İnşaat Üst Yapı ve Yapı Ressamlığı bölümleriyle eğitim vermektedir.
  Anadolu İnşaat Teknik Lisesi;nin eğitim süresi ise 4+hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Bu okulda ise Yapı Ressamlığı bölümü bulunmaktadır.
  Okulumuzda kapalı ve açık spor salonları, kantin, yemekhane, derslikler, konferans salonu ve laboratuarlar (fizik, kimya, yabancı dil, bilgisayar), atölyeler, vs. mevcuttur.

  Okulumuz bahçesinde tarihi pek çok ağaç olmakla beraber 20 yıldır yapılan ağaç dikme kampanyalarıyla yeşil yapraklı ve iğne yapraklı yüzlerce ağaç dikilmiştir. Ayrıca bodur süs bitkileri de mevcuttur. Çevremizde fazla rastlanmayan Sekoya, Manolya, Lübnan ve Himalaya Sedirleri, Ihlamur gibi değerli ağaçlar da mevcuttur.

 • OK
 
 
 • DERİNER BARAJI ve HES

  Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali

  Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, Avrupa'nı 3. yüksek, Dünya’nın 6. yüksek barajı olan Deriner Barajı tamamlandı.

  Deriner Barajı ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde ve Artvin İl Merkezini Erzurum İl Merkezine bağlayan Devlet Karayolu üzerindeki köprünün 5 km menbasındadır.

  Çoruh Nehri'nin Üçüncü Gerdanlığı

  TBMM 75. Yıl Muratlı ile Borçka Barajlarından sonra Çoruh Nehri’nin üçüncü gerdanlığı olacak Deriner Barajı, ülkemizde üretilen hidroelektriğin % 6’sını karşılayacaktır. 1 milyar 400 milyon Amerikan Dolarına mal olan barajda 1 milyar 970 milyon m3 su depolanacaktır.

  750 Bin Kişinin Elektrik İhtiyacı Karşılanacak

  Barajın HES ünitesinin kurulu gücü 670 MW olup, yılda 2 milyar 118 milyon kilowatt saat  elektrik üretecektir. Ülkemizde 2011 yılında kişi başına elektrik tüketiminin ortalama 2.870 kWh olduğu düşünülürse, Deriner Barajı ve HES’ten elde edilecek elektrik ile 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. Bu da demektir ki Deriner Barajı ve HES; Mardin, Trabzon, Eskişehir ya da Malatya illerimizden birinin yıllık bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Diğer bir deyişle Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane illerimizin toplam nüfusundan daha fazla kişinin elektrik ihtiyacı bu barajla karşılanabilecektir.

 • OK